Danh mục sản phẩm

Hotline (Mr Sơn CEO):

 0963.114.268

  0913.114.384

 

 GĐ. Kỹ thuật (Mr Thắng): 0913.827.227

 GĐ. Kinh doanh (Mrs Phước): 0905.729.928

 Kế toán trưởng (Ms Hiền): 0913.987.928

Kinh doanh (Ms Trâm): 0976.062.227

Kinh doanh (Mrs Lượng): 0905.114.298

Kinh doanh (Mrs Tiên): 0913.975.796

Kinh doanh (Mrs Xuân): 0913.113.496

Catologe

1. Bang gia Dau cap ngam-Hop noi 3M.pdf

2. Bang keo cach dien 3M.pdf

3. Dau cap ngam trung the co nguoi-Hop noi 3M.pdf

4. Dau cap ngam trung the co nhiet 3M.pdf

5. Dau cap ngam ha the 3M.pdf

6. Catalog Entec-RMU, Recloser, LBS.pdf

7. RMU Cooper.pdf

8. LA Cooper class 3.pdf

9. LA Cooper class 1.pdf

10. LA 42kV Cooper.PDF

11. Tu bu trung the EX-7L Cooper.pdf

12. Tu bu trung EX-7Li Cooper.pdf

13. FCO Polymer Chance Hubbell.pdf

14. LBFCO Polymer Chance Hubbell.pdf

15. FCO Porcelain Chance Hubbell.pdf

16. LBFCO Porcelain Chance Hubbell.pdf

17. Recloser NOVAi-Cooper.pdf

18. Bang bao gia Solar rooftop Phuoc My.xlsx

19. Giai phap Solar Phuoc My.pdf

20. Huong dan khao sat PM Solar.pdf

21. Mau bao cao khao sat PM Solar.pdf

22. Huong dan lap dat tam pin PM Solar.pdf

22. Lap dat bo hoa luoi BG PM Solar.pdf

23. Lap dat bo hoa luoi MG PM Solar.pdf

24. Phan tich tai chinh Solar.xls

25. Bang gia Inverter.pdf

26. Bang gia tam pin Hanwa Qcells.xls

27. PV Jinko Solar Cheetah High Efficiency Module.pdf

28. Bang gia Inverter SUNGROW 2019.xls

29. Đặc tính kỹ thuật và Hướng dẫn sử dụng thiết bị Cảnh báo sự cố lưới điện thông minh.pdf

30. Catalogue LBS SHINSUNG.pdf

31. Catalogue ReCloser Shinsung TV.pdf

32. BANG GIA ECOTRANS BAN LE.pdf

33. CATALOGUE MCB-MCCB-CONTACTOR-ACB-MMS.pdf

34. Tieu chuan ky thuat CPC.pdf

35. Catalog_Recloser Entec.pdf

36. Catalogue NOJA-560-08 NOJA Power OSM15-27-38 Product Guide-en.pdf

37. Catalog-MOF-Youngwha PM.pdf