Danh mục sản phẩm

Hotline

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Như Canh: 0903.220.868

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đức Sơn: 0963.114.268

 

 Kinh doanh: 0913.827.227

 Kinh doanh: 0905.729.928

 Kế toán: 0913.987.928

Chi tiết sản phẩm

Ống nhựa xoắn HDPE

Giá: 0 VNĐ